Безработицата в община Самоков спадна до 10.4 %

В общината продължава низходящият ход на безработицата. В сравнение с май безработните са намалели с още 0.74 % и сега са 10.4 % – 1607 души. Спрямо миналогодишния юни пък хората без работа са с 2.54 % по-малко.
Това е известно постижение, въпреки че по неписана традиция безработицата при нас продължава да е почти двойно по-висока от средната за страната, която е 5.7 %.
Категорично много повече – 58.9 %, са безработните жени. Младежите до 29 години пък съставляват 18.7 % от безработните.
Обезпокоително е, че е увеуличен делът на висшистите, които не се трудят – те са вече 6.1 % – 99 човека. Най-много – около 40 % от безработните, пък са със средно образование.
От Бюрото по труда отчитат, че основна заслуга за намаляване специално на безработните с начално и по-ниско образование е, че е подобрена дейността с продължително безработните – описват се стъпките и начините за ангажирането им, пречките за намиране на работа, за да се стигне до заетост. Същевременно от бюрото подчертаха, че грижата за тези хора трябва да поемат и други ведомства, институции и организации както на държавно, така и на регионално и местно ниво.
На първичния пазар на труда в района работа през юни са започнали 137 души. По програми за заетост ще работят 17 човека, а по мерки за заетост – двама.
Новорегистрираните безработни през последния месец са 125, а от регистрация са отпаднали 84 души.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*