Новини, Шарен свят

Безработицата в община Самоков спадна на 10.3 %

Безработни в в общината през февруари са 1602 души – 10.3 %, съобщиха от Бюрото по труда. Спрямо януари хората без работа са намалели с 25 души /0.2 %/, а по отношение на февруари м. г. – с 490 човека /3.15 %/.
По неписана традиция и през февруари преобладава броят на безработните жени – 56.1 %. Безработните младежи до 29 г. са 287 – 17.9 %.
Най-много – 41.8 %, са хората без работа с начално и по-ниско образование. Следват ги безработните със средно образование, които са 35.3 %. Общо 66 души от хората без работа са висшисти.
На първичния пазар на труда през февруари са започнали работа 103 души, а по програми за заетост – 6 човека. От регистрация са отпаднали 307 души, а новорегистрираните са 154 на брой.

Евгения Попова

Leave a Reply