Новини, Шарен свят

Безработицата в рамките на община Самоков намаля до 8.3 %

Безработните в Самоков през октомври са били 1295 души – 8.3 %. По официални данни от Бюрото по труда намалението спрямо септември е с 0.4 %, а по отношение на октомври м. г. – с 2.8 %.
Постепенно, макар и бавно, районът ни започва да наваксва изоставането спрямо показателя за средната безработица в страната, който за миналия месец е 5.9 %.
Безработните жени в общината – 57.7 %, са доста повече от мъжете. Повече от половината безработни – 52.2 %, са в най-трудоспособната възраст – от 30 до 49 г. Нараснал е и относителният дял на висшистите без работа, които са вече 91 души – 7 %. Най-много са безработните среднисти – 46.6 %.
На първичния пазар на труда през октомври са наети 119 безработни. По програми за заетост през месеца пък са започнали да се трудят 83 души.
Новорегистрираните безработни са 226, а отпадналите от регистрация – 83 души.

Евгения Попова

Leave a Reply