Новини, Шарен свят

Безработицата в Самоков намалява, но все още над 1700 души не се трудят

През ноември безработицата в страната е 6.9 %, а в Самоковска община по неписана традиция доста по-висока – 11.1 %. По официални данни на Бюрото по труда без работа при нас сега са 1713 души.
В сравнение с октомври безработицата в общината е намаляла с 0.02 %, а спрямо ноември м. г. – с 3.12 %.
Както обикновено, безработните жени – 58 %, са доста повече от мъжете. Делът на безработните младежите до 29 г. пък е намалял на 16.3 %. Тревожно е, че расте делът на безработните висшисти – те са вече 6.3 %. Над една трета от безработните – 37.8 %, пък са със средно образование.
На първичния пазар на труда работа са започнали през ноември 95 души. Новорегистрираните безработи са 181, а отпадналите от регистрация – 76 човека.

Leave a Reply