Новини, Шарен свят

Безработицата в Самоков намаля до 12.4 %

В Самоков безработицата продължава да намалява, въпреки че остава почти двойно по-висока от средната за страната. В сравнение с юни безработните през юли са с 0.5 % по-малко, а спрямо същия месец през м. г. – по-малко с 5.3 %. Сега хората без работа при нас по официални данни на Бюрото по труда са 1931 – 12.4 %.
По неписана традиция преобладават безработните жени – 54 %. Младежите до 29 г. са 18.2 %, а хората на възраст над 50 г. – 25.9 %. Сравнително висок е делът на висшистите сред безработните – 5.2 %, както и на среднистите – 33 %. Най-трудно намират работа хората с начално и по-ниско образование, които са около 43 % – близо половината от безработните.
През периода са започнали да се трудят 34 души – 14 по програми за обучение и заетост на продължително безработни и 20 – в сферата на аварийните дейности, като работодател в случая е Общината. От регистрация са отпаднали 60 души след отказ да се включат в програмата за продължително безработни /от общо 80 поканени само 20 са приели работата, уточниха от бюрото/.
Средно в страната безработицата през юли е била 6.7 %. В сравнение с юни безработните са намалели с 0.1 %, а спрямо същия период на м. г. – с 1.5 %.

Leave a Reply