Новини, Шарен свят

Безработицата в Самоков намаля леко

В региона безработицата продължава да намалява, въпреки че в сравнение със средния показател за страната – 6.5 %, остава висока. През септември спторед данни от Бюрото по труда хората без работа в града и района са били 1833 – 11.8 %. Спрямо август намалението е само с 0.34 %, но по отношение на миналогодишния септември – с цели 4 %.
Тревожното е, че нараства броят на безработните жени, които са вече 57,7 %. Малко под 20 % пък е младежката безработица.
Нараства и делът на висшистите без работа, които са вече 5.9 %. Традиционно най-много са безработните с начално и по-ниско образование – 40.4 %, но и среднистите без работа не са малко – 36.3 %.
През септември са били обявени 159 работни места. На т. нар. първичен пазар са започнали да се трудят /най-вече в сферите на образованието и на услугите/ 124 души. През септември в Бюрото по труда са регистрирани 179 човека, а от регистрация са отпаднали 100 души.

Leave a Reply