Новини, Шарен свят

Безработицата в Самоков нарасна до 11.3 %

С 0.5 % са се увеличили хората без работа в общината през април в сравнение с март, което се обяснява със сезонната заетост през зимата. Сега при нас безработните са 11.3 %, докато средно за страната те са 6.4 %. Все пак в сравнение с миналогодишния април равнището на безработицата се е понижило с 2.6 %.
Безработните жени по традиция са повече – 57.8 %. От хората без работа 18.3 % са младежи до 29 години. Общо 93 висшисти и 653 среднисти са безработни. Най-много – 705 души – са хората без работа с начално и по-ниско образование, като мнозина от тях са и без квалификация.
Новорегистрирани в Бюрото по труда през април са 223 души, а отпадналите от регистрация – 34. През април работа са започнали общо 92 човека.

Leave a Reply