Новини, Шарен свят

Безработицата в Самоков падна под 13 %

Общо 2012 души – 12.9 %, са регистрирани като безработни в общината в края на юни, сочат официалните данни от Бюрото по труда.
Почти двойно по-малка – 6.8 %, пък е безработицата средно за страната.
Спадът, включително в нашата община, продължава, като хората без работа, в сравнение с предходния месец, са били с 83 човека по-малко. По неписана традиция по-голямата част от безработните – над 55 %, са жени. Намалена е младежката безработица. Към 4.5 % от безработните са висшисти, а почти 43 % са с начално и по-ниско образование и това продължава да е голям проблем.
През юни работа са започнали 134 души – главно в сферата на услугите и като сезонни работници на морето. В програми за заетост са включени 25 човека, като 15 от тях са след завършено обучение – „Шанс за работа“ – и вече работят към Община Самоков.
Новорегистрираните безработни са 180, а от регистрация са отпаднали 85 души.

Leave a Reply