Новини, Шарен свят

Безработицата в Самоков спадна на 12 %

В край на август в Бюрото по труда са били регистрирани 1885 безработни – 12.12 %. Спрямо юли хората без работа са с 0.3 % по-малко, а спрямо миналогодишния август намалението е доста по-значително – 4.4 %.
Младежите до 29 години без работа са 330. Почти половината от безработните – 795 души, са с начално и по-ниско образование. Без работа са и 109 висшисти, както и 620 души със средно образование.
През периода са започнали да се трудят 88 души, от които 18 по оперативна програма. От регистрация са отпаднали 86 човека поради неявяване по определения график. Общо 125 пък са новорегистрираните безработни.
На национално равнище безработицата също намалява, като през август средно за страната тя е била 6.6 % – с 1.3 % по-малко от същия месец на миналата година.

Leave a Reply