Новини, Шарен свят

Безработицата е вече близо до средната за страната

В края на януари безработните в общината са били 1202 /7,7 %/. Това означава, че постепенно положението в града и района се подобрява и се приближаваме към средния показател за страната – 6,3 %.
В сравнение с декември има леко покачване на безработицата в общината с 0,2 %, но спрямо януари миналата година пък намалението е също с 0,2 %.
Според официалните данни на Бюрото по труда в Самоков отново преобладават  безработните жени, които са 708 /58,9 %/.
Продължително безработните са 6,7 %.
Най-висок е делът на хората без работа със средно образование, които са 560 /46,6 %/. Към 6,4 % са висшистите, а 30 % – хората без работа с начално и по-ниско образование.
Младежката безработица /до 29 г./ е намаляла до 14,6 %, но за сметка на това безработните на възраст над 50 г. са 377, като повечето от тях – 60 %, пък са над 55-годишни.
На първичния пазар на труда през януари работа са започнали 196 човека.  Новорегистрираните безработни са 243, а 14 души са отпаднали от регистрация.

Leave a Reply