Новини, Шарен свят

Безработицата е 10,3 %, намалява

Една от малкото радостни новини през последно време е, че безработицата в общината, изненадващо за някои, продължава да намалява. През септември по официални данни на Бюрото по труда тя е 10,3 %, като в сравнение с август хората без работа са 1597 – т. е. с 263 човека по-малко.
Новозаетите работни места са главно в сферите на търговията, строителството, хотелиерството, селското стопанство, образованието. На първичния пазар на труда са започнали работа 299 лица. Общо 21 души са започнали да се трудят през септември по програми. Сключени са договори с 30 работодатели за наемане на 53 човека на субсидирани места. Намалява броят на продължително безработните.
Новост е, че по антикризисната мярка „60/40“ могат да кандидатстват за помощи вече и фирми от транспортния сектор, като база за отпускането на средства е състоянието им през август. За да получи помощ, при съответната фирма трябва да е налице намаляване на приходите за предходния месец с повече от 20 %.

Leave a Reply