Новини, Шарен свят

Безработицата е 20 %

Регистрираните безработни в края на ноември в общината са били 3118 – 20 %. В същото време в страната безработицата е доста по-ниска – 11,5 %. Все пак в сравнение с октомври по данни на Бюрото по труда има спад от 0,4 пункта.
53 % от безработните са жени. Тревожно е, че нарастват висшистите без работа. Те са вече 162 души – 5,3 %.
Новорегистрирани безработни през месеца са 214 души. На работа пък са постъпили 150 човека. От тях с посредничеството на Бюрото по труда са започнали да се трудят 138, от които на т. нар. първичен пазар на труда – 73, по проекти за заетост – 58 и по мерки за заетост – 7. Отпаднали от регистрация са 144 души.
В сравнение със същия период на м. г. безработните са се увеличили с 0,6 %. Все пак се очаква през декември безработицата като цяло да спадне заради новопостъпващите на работа в туристическия бранш главно в Боровец.

1 Comment

  1. Няма страшно! Нали кметът ни е Работодател на годината. Весела Коледа!

Leave a Reply