Новини, Шарен свят

Безработицата намалява, но остава над 20 %

През ноември хората без работа са намалели в сравнение с октомври с 0,3 % и сега са 20,2 % – 3136 души. Повечето безработни – 54,6 %, са жени. Въпреки че има тенденция да намалява, все още голям е броят на младежите без работа – 644 човека /20,5 %/. Безработни са и 134 висшисти, както и 1188 души със средно образование. Най-много обаче – 38 %, са хората без работа с начално и по-ниско образование.
През ноември на т. нар. първичен пазар на труда работа са започнали 198 души, а по ОП „Развитие на човешките ресурси” за младежка заетост – 7 човека.
От Бюрото по труда очакват до края на декември безработицата още да спадне, тъй като за предстоящия сезон специално в туристическия бранш ще бъдат наети нови работници.

Leave a Reply