Новини, Шарен свят

Безработицата намалява, но остава над 20 %

В Самоков и района безработните през октомври в сравнение със същия месец на м. г. са били със 159 по-малко, но въпреки това делът им – 20,5 %, остава твърде висок, особено спрямо средния показател за страната – 9,5 %. Без работа сега са 3191 души – почти толкова, колкото и през септември.
Повечето безработни – 55,4 %, са жени. Без работа са и 143 висшисти, както и 1213 човека със средно образование. Леко намалява – до 652 души, младежката безработица, като 39 млади хора са включени в програмата „Младежка заетост”.
През октомври 99 души са започнали работа, а от регистрация по различни причини са отпаднали 118. В същото време, както уточниха от Бюрото по труда, през месеца са регистрирани 219 лица. В първата половина на ноември пък работа са започнали 109 души, главно в сферата на туризма.

Leave a Reply