Новини, Шарен свят

Безработицата намалява, но остава 21 %

В края на ноември безработни в района са 3280 човека – 21.1 %, сочат официални данни на Бюрото по труда.
В сравнение с октомври безработицата е намаляла, макар и минимално – с 0.4 %, но все пак остава твърде висока – почти двойно по-голяма от средната за страната.
От хората без работа 55 % са жени. Друго обезпокоително е, че нараства делът на безработните с висше образование, които са вече 5.4 % – 173 души. Твърде много са и „колегите” им със средно образование – 1255 човека /38.2 %/. Заедно с младежката безработица висок остава и делът на хората без работа на възраст над 50 години, които са вече 26.1 %.
Общо 209 са новорегистрираните безработни през ноември. През месеца са започнали да се трудят 244 души – 89 на т. нар. първичен пазар, 107 по Оперативна програма „Подкрепа за заетост”, а останалите – в „аварийките”.
От 15 декември започнаха работа 27 души, които ще се трудят в т. нар. аварийни дейности по 4 часа на ден. Договорите им са до края на годината, но по всяка вероятност те ще продължат да работят още три месеца – до края на зимата.
Както заяви на 15 декември директорката на Бюрото по труда Венета Галева, за новия програмен период по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” основна цел на Европейския съюз е да се осигури трудова заетост на хората от 20 до 64 години, в т. ч. преди всичко на младежите до 29-годишна възраст, както и на продължително безработните, на хората с ниско образование, намалена трудоспособност и др.
По думите на г-жа Галева, очаква се най-бързо да стартира програма, свързана с младежката заетост. От Бюрото по труда очакват да се одобрят и програми, по които кандидатите са от общината.

Евгения Попова

Leave a Reply