Безработицата намалява

Общо 7.3 % – 1170 души, са били безработните в общината през декември 2019 г., информираха от Бюрото по труда.
Наистина, в страната безработицата – 3.7 %, е двойно по-малка, но все пак при нас равнището спрямо ноември се е запазило, а по отношение на декември от предходната година – 2018-а, дори се наблюдава намаление на хората без работа с 43 човека – 0.3 %.
За сметка на това обаче силно е нараснал броят на безработните жени, които са вече 897 – 76,7 %. Намалели са продължително безработните, които сега са вече само 65 човека – 5.5 %.
Хората до 29 години без работа са 154 – 13.2 %. Общо 31.9 % от безработните са на възраст над 50 години, като по-голямата част от тях – 58 %, са над 55-годишни.
Половината от хората без работа са със средно образование, а 6.9 % са висшисти.
На първичния пазар на труда през декември работа са започнали 150 души, а по програма „Родители в заетост” – 2 човека. Новорегистрирани в бюрото са 187 лица, а от регистрация са отпаднали 35 души.
Миналата година най-много безработни е имало през април и май – 8.8 %, което се обяснява с приключилата сезонна заетост през зимата.
От Бюрото по труда правят извода, че съществено е намаляла младежката безработица, като хората до 29 г. без работа от 196 сега са 154. Значително са намалели и продължително безработните – от 180 на 65 човека. Хората без работа с начално и по-ниско образование пък са по-малко с 10 %.
Анализът показва, че се запазва относителният дял на безработните с висше и основно образование, но значително е нараснал броят на безработните жени – от 730 на 897, както и на безработните на възраст над 55 г. – с 2.9 %. Нараснал е и броят на регистрираните безработни със средно образование с 10.1 %.
През 2019 г. са започнали работа 1803 души. На първичния пазар на труда са приети нови 1696 лица, които представляват 94 % от всички започнали работа. По програми работят 93 човека, а по мерки за заетост – 14 лица. От започналите да се трудят 275 са младежи до 29 години, 300 са продължително безработни, а 268 са на възраст над 50 години.
По програми в 12 общо обучения с ваучери за заети лица са включени 131 души, а по програма „Родители в заетост” със сключени договори за детегледачки са обхванати 14 човека. Точно толкова хора са включени и в „Младежи в заетост”.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*