Новини, Шарен свят

Безработицата намалява

В общината безработицата през май остава по-висока от средната за страната, но в сравнение със същия период на м. г. е спаднала с 3.3 % /488 души/. 2985 човека /19 %/ са регистрираните безработни през миналия месец в Бюрото по труда. В сравнение с април хората без работа са намалели с 0,4 пункта.
През май общо 153 души са започнали работа, а 73 са отпаднали от регистрация. 165 са новорегистрираните през месеца.
Програмите, насочени към намаляване на младежката безработица, дават известен резултат – регистрираните младежи до 29 години са 18,2 %.
По традиция продължава да бъде най-голям делът на безработните с начално и по-ниско образование – 39,7 %. Увеличават се хората без работа на възраст над 50 години, а женската безработица пък достигна 53,9 %.

Leave a Reply