Новини, Шарен свят

Безработицата намаля на 11.1 %

През октомври безработните в Самоковска община са били 1733 – 11.1 %. Безработицата в района намалява, независимо че в сравнение със средния показател за страната – 6.7 %, остава по-висока. Спрямо септември хората без работа при нас са по-малко със 100 души, а по отношение на октомври м. г. – с 662 човека. Очаква се до края на годината тенденцията към намаление да продължи с оглед и на започващия зимен сезон в курортите.
Доста по-голям е делът на безработните жени – 57.5 %. Младежите до 29 г. без работа са 17.4 %. Нараснал е делът на безработните висшисти, които са вече 6.5 %. Среднистите са 36.5 %, а най-много – 39.9 %, са хората с начално и по-ниско образование.
На първичния пазар на труда през октомври са започнали работа 138 души. Новорегистрираните през месеца в Бюрото по труда са 227 човека, а отпадналите от регистрация – 127 души.

Leave a Reply