Новини, Шарен свят

Безработицата намаля на 15.4 %

През октомври 2395 души – 15.4 % от работоспособното население в общината, са безработни, сочат официалните данни на Бюрото по труда от 16 ноември.
Спрямо септември хората без работа са намалели с 55 – 0.3 %, а по отношение на октомври м . г. със 796 души – 5.1 %.
Характерно е, че продължава установилата се през тази година тенденция за намаляване на безработицата след дълъг период на нейното нарастване.
Както обикновено, жените без работа са повече – 55.1 %. Младежката безработица намалява, а хората без работа на възраст над 50 г. са 27 %.
Без работа са и 114 висшисти, както и 859 души със средно образование. По традиция най-много – 42 %, са безработните с начално и по-ниско образование, които естествено, и най-трудно намират препитание.
През октомври са започнали да се трудят 124 души, от които 5 – по програми за заетост. Новорегистрираните са 177, а 157 са отпаднали от регистрация.
В Бюрото по труда вече се подписват договори с одобрените от Съвета за сътрудничество работодатели по дотираните насърчителни мерки и по Програмата за обучение и заетост. С новоназначените по тези договори и с началото на зимния сезон се очаква през ноември и декември безработицата в общината да продължи да намалява.

Евгения Попова

Leave a Reply