Новини

Безработицата намаля още малко

През юни безработицата в общината е била 8.6 %. По официални данни от Бюрото по труда без работа са 1346 души.
Както обикновено, безработицата при нас е по-висока в сравнение със средната за страната, която е 5.2 %, но същевременно спрямо май е намаляла с 0.2 %, а по отношение на юни м. г. – с 1.8 %. 
Преобладават по традиция жените без работа, които са 58.5 % от общия брой на безработните. От безработните 17 % са младежи на възраст до 29 години, а 29.2 % са на възраст над 50 години /като повече от половината от тях пък са над 55-годишни/. 
Най-много сред безработните са среднистите – 42.8 %, следвани от хората с начално и по-ниско образование, които са 32.5 %. Делът на висшистите е 5.6 %.
На първичния пазар на труда са започнали работа 138 души. От тях по програми за заетост са ангажирани 28 човека. В регионални програми са заети 13 лица, в програмата „Ние също можем” – 8, по програма за хора с увреждания – 1, в помощ на пенсионери – 1, за продължително безработни, „Родетели в заетост” и по ОП „Младежка заетост” – по двама души.
От регистрация в Бюрото по труда поради неявяване през юни са отпаднали 12 лица. Общо 153 души пък са новорегистрираните безработни.

Евгения Попова

Leave a Reply