Новини, Шарен свят

Безработицата нарасна леко заради сезонна заетост

С приключването на зимния сезон в Боровец и като цяло в района безработицата в общината, за която напоследък бе характерно постоянно намаление, отново започна да нараства.
През март хората без работа в общината са били 10.8 % /при 6.8 % средно в страната/ – с 0.47 % повече в сравнение с февруари. Все пак в сравнение с миналогодишния март намалението на безработните – с 3.4 %, е очевидно.
Значително повече са безработните жени – 56.7 %. От хората без работа 18.1 % са младежи на възраст до 29 години.
Най-трудно намират трудова заетост и препитание хората с начално и по-ниско образование, които са и най-многобройни сред безработните – 41.2 %. Над една трета от безработните – 36.3 %, са със средно образование. Не се трудят и общо 69 висшисти.
На първичния пазар на труда през март работа са започнали 107 души, а по програма – двама. От Бюрото по труда уточниха, че през месеца новорегистрираните безработни са 224, а от регистрация по различни причини са отпаднали 41 души.

Евгения Попова

Leave a Reply