Новини, Шарен свят

Безработицата нарасна леко

Безработните през февруари са 2092 – 13.4 %, сочат официалните данни на Бюрото по труда. В сравнение с януари хората без работа са се увеличили с 0.3 %, макар че спрямо миналогодишния февруари са намалели с почти 5 %.
По неписана традиция повече са безработните жени – 52.7 %. Продължително безработните пък са 55.6 %. Младежи до 29 г. без работа са 20.3 %. Повече от половината от хората, които не се трудят – 55 %, са в най- работоспособната възраст – от 30 до 49 г. Висшистите без работа са намалели и сега са 3.7 %. Най-трудно намират работа хората с начално и по-ниско образование, които са близо половината от безработните.
През февруари на т. нар. първичен пазар на труда са започнали работа 80 души, по програма „Старт в кариерата” – 5 човека, а по насърчителни мерки – двама. Новорегистрираните безработни в бюрото през миналия месец са 190. От регистрация пък по различни причини през периода са отпаднали 51 души.

Leave a Reply