Новини, Шарен свят

Безработицата нараства

През последния месец безработните в общината са нараснали с 8,6 % – от 1286 на 1408 души. Основната причина е преждевременно приключилият заради коронавируса  и предприетите противоепидемични мерки зимен туристически сезон. През миналата седмица в Бюрото по труда са се регистрирали като безработни десетки служители главно от сферите на хотелиерството и ресторантьорството, търговията и др.
Само през периода от 16 до 24 март в бюрото са се регистрирали 146 безработни, като в тази бройка влизат и хора, завърнали се от чужбина. През същия период на т. нар. първичен пазар на труда работа са започнали общо 34 безработни.

х х х

От Агенцията по заетостта междувременно информираха, че нормативно определените срокове за осигурените лица, каквито са повечето останали без работа, спират да текат за периода на извънредното положение.
Заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения могат да се подават по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор към съответното териториално поделение на НОИ. С промените в закона вече се предоставя нова услуга, чрез която хората, посещаващи Бюрото по труда, за да се регистрират като безработни, могат на същото място да подадат и заявление за обезщетение, без да е необходимо да посещават и офиса на НОИ.

Leave a Reply