Новини, Шарен свят

Безработицата отново нараства

В страната през април безработицата е намаляла с 0,6 пункта в сравнение с март и сега е 9,3 %. В Самоков обаче положението е точно обратното – безработицата при нас за същия месец се е увеличила с 0,6 % и е достигнала 19,4 %. По данни на Бюрото по труда без работа в Самоков и района сега са 3016 души.
Преобладават отново безработните жени, които са 53,7 %. Сравнително висок остава делът на безработните на възраст над 50 г. – 28,2 %. Без работа са и 143 висшисти. Особено тежко е положението при безработните с начално и по-ниско образование, които са 39,9 %, от общия брой на хората без работа.

Leave a Reply