Новини, Шарен свят

Безработицата отново нараства

Без работа в района са 3078 души, което означава, че безработицата в края на февруари е била 19.8 %, т. е. с 0.3 % повече от януари. Това показва справката, изготвена от Бюрото по труда с директор Венета Галева.
Относителният дял на жените е намалял и сега те, за разлика от предишни периоди, са точно половината от хората без работа – 1538 /50 %/. Безработните висшисти са 3.9 %, а среднистите – 37.2 %. Остава твърде висок делът на хората с начално и по-ниско образование, които са 38.1 %. Безработен е и всеки четвърти младеж на възраст до 29 години.
През февруари като безработни са се регистрирали 167 души, а с възстановена регистрация са 14. Работа са започнали 49 човека, а от регистрация по различни причини са отпаднали 94. Общо 63 души пък са започнали обучение по програмата „Шанс за работа”.

Leave a Reply