Новини, Шарен свят

Безработицата при нас остава най-високата в Софийска област

В края на 2011 г. безработицата в Самоковско е била 19,5 % – най-високата в Софийска област, със 7,3 % по-висока от средната за областта и с 9,1 пункта по-висока от средната за страната. Една четвърт от регистрираните безработни от цялата Софийска област са в нашата и в съседната Долнобанска община.
В анализа за състоянието на пазара на труда в района на Бюрото по труда в Самоков за миналата година се посочва още тревожният факт, че делът на регистрираните безработни между 25 и 39 години отново е най-голям – 42,2 % от всички регистрирани. Става въпрос за 1573 души средномесечно. Ситуацията на тези хора се усложнява от обстоятелството, че голяма част от тях са без квалификация и не са конкурентноспособни на пазара на труда. Затова усилията на борсовите посредници са насочени главно към мотивирането им да придобият професия, което значително ще повиши възможността им да си намерят работа.
В годишния отчет се посочва още, че най-голям е делът на регистрираните безработни без специалност – 75,26 % /3057 човека средномесечно/. При това те са нараснали с 2,64 пункта спрямо предходната година. На всичко отгоре две трети от тези хора са с основно и по-ниско образование.
Липсата на професия, съчетана в повечето случаи с начално и по-ниско образование, прави наистина тези хора неконкурентноспособни. Шанс за тях остават почти само програмите за заетост.
Все по-слабо е влиянието на сезонността на местната икономика върху динамиката на безработицата, се прави извод още в анализа.
Обстановката през миналата година е останала трудна, въпреки стартиралите в двете съседни общини – Самоковската и Долнобанската, програми; за едно работно място се конкурират 11 безработни.
По програми за заетост през 2011 г. на работа са били устроени 911 души.
От една страна Бюрото по труда се стреми да стимулира работодателите да запазват работните места, а от друга – опитва се да повишава трудовата мотивация на безработните и тяхната квалификация.
През м. г. са проведени 497 срещи с работодатели. Със съдействието на трудовите посредници са устроени на работа 1737 души, от които 764 – на т. нар. първичен трудов пазар.
През периода 579 души са били включени в т. нар. аварийни дейности, а 36 човека са започнали работа като лични асистенти.
Ваучери за обучение са получили 930 души, от които 406 – за професионална квалификация. Включени в обучение са 866 човека, а завършилите обучение са 805.
По схемата “Аз мога повече” са подадени 384 заявления, от които 152 за професионална квалификация. Одобрени са 367 заявления, от които 145 за професионална квалификация. Получили ваучери за обучение са 225 заети лица, от които 89 са за професионална квалификация.
Включени са в обучение 219 души.
В документа се посочва, че по стартиралата през октомври м. г. схема за насърчаване на стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност, проект “Подкрепа на предприемчивите българи”, са консултирани 430 безработни. Подадени са 142 заявления за включване в обучение, като 110 от тях са по професия „Сътрудник в малък и среден бизнес” и 32 за „Сътрудник в бизнес услуги”. Включени в обучение са 55 безработни – 50 в курс „Сътрудник в малък и среден бизнес” и 5 в курс „Сътрудник в бизнес услуги”.

Leave a Reply