Новини, Шарен свят

Безработицата продължава да намалява, вече е 13.5 %

През декември м. г. безработните в района са 13.5 %, което е със 120 души по-малко /0.7 %/ спрямо ноември, сочат официалните сведения от 16 януари на Бюрото по труда. В сравнение със същия период на предходната година хората без работа са намалели още по-чувствително – с 6.1 %.
Продължително безработните са 51 %, а жените без работа – 53 %. Младежката безработица /до 29 г./ е 18 %. Най-много – 43.8 %, са хората без работа с начално и по-ниско образование, които поради тази причина и по-трудно намират препитание.
На първичния пазар на труда през декември са започнали работа 167 души, а новорегистрираните са 126. От регистрация по различни причини през последния месец на миналата година са отпаднали общо 107 души.

Евгения Попова

Leave a Reply