Новини, Шарен свят

Безработицата расте

Без работа в общината през януари са били 3040 души, което представлява 19.5 % от икономически активното население, информираха от Бюрото по труда на 18 февруари.
По неписана традиция безработицата при нас е почти два пъти по-висока от средната за страната, която е 11.1 %.
В сравнение с декември безработните в Самоков са се увеличили с 12 човека, а спрямо януари м. г. – с 59.
Повече от половината от хората без работа – 1601 души /52.6 %/ – са жени. Безработни са и 129 висшисти – 4.1 %, 1052 среднисти – 34.6 %, 603 човека с основно образование – 19.8 %. Тревожно е, че най-много от хората без работа са тези с начално и по-ниско образование – 1253 души /41.4 %/.
Голям е и делът на безработните младежи на възраст до 29 години – 731 човека /24 %/. Близо половината от тях нямат дори основно образование.
Около половината от безработните – 1501 човека – пък се намират в най-работоспособната възраст – от 30 до 49 години.
От Бюрото по труда поясниха, че през януари на работа са постъпили 216 души. От тях на първичния пазар на труда – 95, по програми за заетост „Личен асистент” – 12, двама са започнали работа в централни ведомства по програмата „Старт в кариерата”, а 107 са се включили в дейност по програма „Подкрепа за достоен живот” /по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
Данните показват, че новорегистрираните безработни през януари са 297. От регистрация са отпаднали по различни причини 88 души.

Евгения Попова

Leave a Reply