Новини, Политика, Шарен свят

Безработицата се задържа над 20 %

Регистрираните безработни в края на м. август в общината са били 3187 души, сочат официални данни на Бюрото по труда. Това показва лек спад в сравнение с предишния месец с 0,18 %. Като цяло обаче безработицата в района – 20,26 %, остава висока.
Повечето от хората без работа по традиция са жени – 53,5 %. Обезпокоително е, че нараства делът на безработните висшисти. Те са вече 166 души – 5,2 %. С начално образование или неграмотни са почти половината /44,6 %/ от хората без работа – 1423 души. Тъй като обикновено нямат и квалификация, те много трудно могат да си осигурят препитание. Тревожно е, че 3 % от безработните са до 19 г., като половината от тях са със съвсем ниско образование или неграмотни.
През август новорегистрирани са 187 души. В същото време 185 човека са отпаднали от регистрация по различни причини.
Със съдействието на Бюрото по труда през миналия месец са започнали работа 49 души. От бюрото напомниха, че до края на септември се приемат документи по програмата “Аз мога”. До 12 септември по тази програма са подадени общо 253 заявления.
В последно време са назначени 38 човека в сферата на образованието. Наблюдава се и засилен интерес от страна на работодателите към двете национални програми – “Нова възможност за заетост” и за обучение и заетост на хора с увреждания. За изпълнението на тези програми бюрото разполага с финансови средства от републиканския бюджет.
Евгения Попова

Leave a Reply