Безработицата се задържа на едно равнище

Безработните в общината през юли са 1342 души, което е 8.6 % от работоспособното население, показват официалните данни от Бюрото по труда. Подобна е била безработицата при нас и през юни, но в сравнение с юли миналата година, когато безработните са били 1535, има намаление с 1.3 %.
Преобладават по традиция безработните жени, които са 58.8 %. Младежите без работа на възраст до 29 години са 227 – 16.9 %. Безработните на възраст над 55 години пък са 230.
Висшистите без работа са 74 – 5.5 %. Най-голям е делът на безработните със средно образование, които са 585 – 43.6 %.
През юли на първичния пазар на труда работа са започнали 114 души. Седем човека са започнали да се трудят по програми за заетост: по „Красива България” – 3, за младежка заетост – 2, „Родители в заетост” – 1 и за ангажиране на хора с увреждания – 1.
Новорегистрираните през юли са 128 души. От регистрация през периода са отпаднали 11 човека.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*