Новини, Шарен свят

Безработицата се покачва, макар и с малко

Броят на безработните в района през януари по официални данни на Бюрото по труда е 2878 души, което представлява 18,5 % от трудоспособното население. В сравнение с декември м. г. има покачване с 0,1 %. Новорегистрирани са 367 човека.
По традиция безработните жени – 1497, са повече (52 %). С висше образование са регистрирани 135 безработни, със средно – 1049, с основно – 539, с начално и по-ниско – цели 1155 души.
Над една четвърт от безработните /27 % – 787 души/ са младежи до 29 години. Почти толкова са и хората без работа на възраст над 50 години.
Трудова дейност през януари са започнали 270 души, от които на първичния пазар на труда – 80 човека. В програми за заетост са включени 171 човека, от които основната част са по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”. 24 души ще работят като лични асистенти на хора с увреждания. 13 младежи до 29 години са ангажирани по програма „От образование към заетост”. Десет от тях ще се трудят в системата на Общината, а трима – в т. нар. реален сектор.

Евгения Попова

Leave a Reply