Новини, Шарен свят

Безработицата скача, надхвърли 20 %

Увеличава се безработицата в района. Нарастването за април в сравнение с предходния месец е с 1,4 %. Вече 3175 души официално са без работа.
Според сведенията от Бюрото по труда особено много нови безработни идват от сферата на туризма с края на сезона в Боровец.
Малко повече от половината от хората без работа /51 %/ са жени.
Тревожно е, че расте и броят на регистрираните безработни среднисти. С начало образование пък са 40 % от регистрираните. А в групата до 29 години хората с ниско образование са почти половината – 48 %.
През април са регистрирани нови 450 безработни. Само 75 души са започнали работа през този период.
По програмата „Шанс за работа” е стартирало обучението на 48 човека – 36 за болногледачи и 12 за шивачи. Проектът, финансиран от държавния бюджет, е разработен съвместно с КНСБ. След завършване на курса 29 болногледачи ще стажуват в „МБАЛ-Самоков”. Стажът е до 6 месеца, а финансирането е от държавата. Десет от 12-те шивачи пък след завършване на курса ще стажуват в ТПК „Михаил Дашин”. Десет безработни, преминали обучение, са включени от началото на май като чираци към фирма „Силвър дей”.
През април е приключила и процедурата за кандидатстване на работодатели, желаещи да разкрият работни места, субсидирани от държавния бюджет. Одобрени са 15 работодатели, които са разкрили 23 работни места в сферите на производството и услугите.
В момента тече следващата подобна процедура. През тази седмица Съветът за сътрудничество ще разгледа подадените оферти.
От началото на май безработни са започнали обучение и по схема „Развитие” на ОП „Развитие на човешките ресурси” за усвояване на професиите озеленител и основни и довършителни работи.
От тази седмица безработни започват обучение за помощник-пътен строител и помощник в строителството. По-голямата част от завършилите курса ще бъдат назначени след това на работа под егидата на Общината за срок от 9 до 12 месеца.

Емилия Станоева

Leave a Reply