Новини, Шарен свят

Безработицата спадна малко, но остава 21 %

Общият брой на безработните през юли е 3254 души – 20.9 %, сочат официални данни на Бюрото по труда.
50 души по-малко са регистрираните безработни за месеца. През юли новорегистрирани са 142 човека, а започналите работа – 124, като от регистрация са отпаднали 110 души.
По неписана традиция безработните жени са повече – 53 % /1724/. Отново най-голям е броят на хората с начално и по-ниско образование – 1290 или почти 40 %. Според специалистите това се дължи не само на обстоятелството, че тези хора трудно намират работа поради липса на образование и квалификация, но и на факта, че наетите по програми, насочени именно към такива хора, тази година са много по-малко в сравнение с миналата.
Тревожно е, че делът на безработните висшисти – 157 – достига 4,8 % от общия брой на хората без работа.
Безработните младежи до 29 години са 23,4 %, а тези над 50 години – 25,5 % от общия дял.
Общо в 14 села 56 души са работили по националната програма „Сигурност“, 5 – по „Програма за заетост“, 10 – по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”. По програма ОСПОЗ още 68 души са били заети с ремонтно-възстановителни дейности, но те са се трудели при 4-часов работен ден. 67 човека са назначени към Общината по проект „Подкрепа за заетост“. Още 106 души са се реализирали по тази програма и по проект „Първа работа“ в т . нар. реален сектор.
Доста хора са започнали работа през месеца в сферата на туризма, но за съжаление извън територията на общината.
Като цяло картината не е оптимистична и това се дължи според запознати както на летния сезон, който по принцип е тежък, така и на липсата на яснота по отношение на старта на оперативните програми.

Leave a Reply