Новини, Шарен свят

Безработните леко намаляват, но пак са над 3000

С 0,7 пункта е спаднала през декември безработицата в Самоков и района в сравнение с предишния месец. В Бюрото по труда са регистрирани 3032 души, което означава, че 19,5 % от трудоспособните са без работа. Както обикновено, безработицата в същия период средно за страната е двойно по-ниска – 10%.
125 души са постъпили на работа при нас през декември, главно в сферата на туризма. Повече от безработните – 54 %, са жени. Младежите без работа са сравнително по-малко – 20 %, но за сметка на това са нараснали безработните на възраст над 50 г. – 26 %.
Най-голяма част от хората без работа – 41 %, са тези с начално и по-ниско образование. Много от тях, главно заради липсата на образование и квалификация, са трайно безработни. Висшистите без работа леко намаляват, но пак остават около 4 %. Към 37 % пък са безработните със средно образование.

Leave a Reply