Безработните намаляха на 7.4 %

По официални данни на Бюрото по труда хората без работа през октомври са 1150 – 7.4 %. В сравнение със септември безработните са намалели с 0.4 %, а спрямо октомври м. г. – с 0.9 %. Така районът ни постепенно се доближава до средната безработица за страната, която е 5.6 %.
Нараства делът на безработните жени, които са вече 712 – 61.9 %. Продължително безработните пък представляват 8.4 %.
Младежката безработица намалява на 14.2 %. Безработните на възраст над 50 години са 357 души, като по-голямата част от тях – 205 човека, са над 55-годишни.
Половината от хората без работа са със средно образование. Относително висок е и делът на безработните висшисти – 6.8 %. Намалява безработицата сред хората с по-ниско образование. 
На първичния пазар на труда през октомври са започнали работа 211 души, а по програми трудовата си дейност са стартирали 9 човека – 5 по „Красива България”, двама по „Младежка заетост” и двама като хора с увреждания.
Новорегистрирани в Бюрото по труда през октомври са 245 души. Прекратили са регистрацията си 89 човека.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*