Новини, Шарен свят

Безработните намаляха с 1,5 %

За първи път от доста време насам трудовата заетост в общината се повиши малко по-чувствително.
По данни на Бюрото на труда през декември м. г. безработните в града и района са били 2891, което е 18,5 % – с 1,5 % по-малко от ноември и с 0,1 % по-малко от декември на предходната 2012 г.
В случая обаче може би не става все още въпрос за тенденция, тъй като основната част от наетите са започнали да се трудят в сферата на туризма – главно в Боровец, във връзка с настъпилия нов зимен сезон.
От общия брой регистрирани безработни 1466 /50,7 %/ са жени. Най-много – 1133 /39,2 %/ – са хората без работа с начално и по-ниско образование. Повечето от тях нямат и специалност и много трудно се реализират на пазара на труда.
Безработните младежите до 29 години са 753 /26 %/, като половината от тях са на възраст до 25 години.
Новорегистрираните безработни през декември са 145, а 19 човека са възстановили регистрацията си. Отписани от регистрация са 391. От тях 293 са постъпили на работа.

Leave a Reply