Новини, Шарен свят

Безработните нараснаха на 3029 души

Хората без работа през февруари са били 3029 души – 19.5 %. Както поясни на 12 март директорката на Бюрото по труда Венета Галева, в сравнение с януари безработицата е нараснала с 0.4 пункта.
Малко повече от половината безработни – 50.8 %, са жени. Висшистите без работа са 4 %. Към 39 % от безработните са с начално и по-ниско образование, което ги прави и неконкурентоспособни на пазара на труда.
По официални данни младежите до 29 години без работа са 786. Още по-тревожното е, че 40 % от тях – 325 човека, са с начално и по-ниско образование и без квалификация.
През февруари едва 44 души са започнали работа. Обявени са 86 работни места. Почти половината от тях – 40, са за шивачи в Ихтиман. За тези работни места на интервю са се явили около 80 човека. Предстои да се проверят и уменията им за шиене и одобрените да се назначат.
От началото на март са освободени 157 души от т. нар. аварийки, работещи до тогава на 4 часа. От 1 април ще бъдат освободени и останалите 189 души.
Новорегистрираните през февруари безработни са 182. В същото време 98 души са отпаднали от регистрация поради неявяване.
В Бюрото по труда очакват допълнителна квота за проекта „Подкрепа за заетост”. Надеждите са, че така ще се удовлетворят заявките на работодатели от т. нар. реален сектор в общината.

Евгения Попова

Leave a Reply