Новини, Шарен свят

Безработните стигнаха 3045 души

Рекордно високо е равнището на безработица в района ни през октомври – 19,5 %. По неписана традиция хората без работа при нас са почти двойно повече в сравнение със средното за страната, където безработицата също се повишава, но все пак е 11 %.
Регистрираните безработни в Самоков сега са 3045 души, сочат официалните данни на Бюрото по труда. През октомври безработицата е нараснала с 0,2 % в сравнение със септември. Според данните от бюрото, това се дължи на по-високия „входящ поток” от 332 души.
На работа през октомври са постъпили 291 човека. През месеца 11 души са включени в програми. От регистрация по други причини са отпаднали 188 лица.
По-голяма част от безработните – 54 %, са жени. Тревожен е и високият брой на хората без работа с висше образование – 167 души. Безработни са и 1197 човека със средно образование. Висок е броят и на безработните младежи – 814 души.

Leave a Reply