Новини, Шарен свят

Безработни са 2939 души

Хората без работа в района са 18,9 % от икономически активното население – 2939 човека. Показателят е доста по-висок от средната безработица в страната – 11,5 %, макар че в сравнение с януари работещите са нараснали с 18 души.
За пръв път от няколко месеца процентът на безработните жени е под 50 % – 49,3 % /1448 човека/.
Около половината от безработните – 1438 души /48,9 %/ са в най-трудоспособната възраст – от 30 до 49 години. Не са малко и безработните младежи до 29-годишна възраст – 825 човека /28,1 %/. Без работа са и 394 души на възраст над 55 години.
Почти една трета от безработните – 906 човека /30,8 %/, са със средно образование. Висшистите по “традиция” са 4 % – 119. Големият проблем са хората без работа с начално и по-ниско образование, които са 1270 /43,2 %/. Почти всички от тях са и без квалификация и затова е много трудно да намерят работа и препитание.
Новорегистрираните безработни през февруари са 187, а с възстановена регистрация – 42. На работа са постъпили 39 души, основната част от тях – на т. нар. първичен пазар на труда.
През миналия месец 11 души са започнали обучение в два курса по програма “В подкрепа на предприемчивите българи”. Подобно обучение през декември и януари са преминали 96 човека.
От Бюрото по труда очакват указания “отгоре” за начините за кандидатстване за получаване на средства от безработни – по 20 хил. лв., при представяне на специален бизнес проект.

Leave a Reply