Новини, Шарен свят

Безработни са 3172 души

Безработицата през октомври отчита лек спад /с 0,3 %/ в сравнение със септември.
Според официални данни от Бюрото по труда и по неписана традиция по-висок е броят на регистрираните жени – 53,2 %. Хората без работа с начално и по-ниско образование намаляват, но все пак остават твърде много – 1149 души. Безработните среднисти пък имат относително най-висок дял – 41,3 %. Нарастват, макар и бавно, и висшистите, които са без работа.
През октомври в Бюрото по труда са се регистрирали 252 души. 173 човека са започнали работа през месеца, от които 105 – по програми. Почти всички от тях – 100 човека, се трудят в т. нар. аварийки по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. По различни причини от регистрация в Бюрото по труда са отпадналите през периода 137 души.

Leave a Reply