Новини, Шарен свят

Безработни са 3189 души

Регистрираните безработни в района през септември са 3189 – 20,3 %, сочат официални данни на Бюрото по труда. По традиция преобладават безработните жени – 55,2 %.
Най-много – 40,1 %, са хората с начално и по-ниско образование, повечето от които нямат и квалификация и много трудно намират работа. Нараснал е с 1,2 % делът на хората със средно образование – 37,2 %, но се очаква все пак част от тях да се ангажират при отварянето на новите европейски програми за заетост. Продължава да е относително висок и делът на висшистите без работа – 4,3 %.
По-добро е положението при младежката безработица, където е започнала дейност по програмите за заетост. От Бюрото по труда уточниха, че се приемат документи по „Старт в кариерата“. Към „Младежка заетост“ се насочват млади хора в зависимост от заявленията на работодатели.
През септември 113 души са започнали работа, 115 са отпаднали от регистрация, а новорегистрираните са 220.

Leave a Reply