Новини, Шарен свят

Безработни са 3304 души

В края на юни по данни на Бюрото по труда безработицата в общината е била 21.2 %. Това означава, че без работа са 3304 души.
В сравнение с май безработните са с 0.8 % по-малко, но в дългосрочен план тенденцията е обезпокоителна, тъй като спрямо същия период на миналата година са нараснали със 169 души.
Не навява оптимизъм и сравнението със средния показател на безработицата в страната, който за юни е 10.7 %. Вижда се, че при нас хората без работа в процентно отношение са два пъти повече, отколкото в страната.
Както обикновено, повече от безработните – 53 %, са жени. Общо 152 висшисти са без работа, както и 1244 души със средно образование.
С начално и по-ниско образование са 39 % от безработните. В повечето случаи това са и хора без квалификация, което още повече затруднява реализирането им на пазара на труда.
Тревожно е и че почти 1/4 от хората без работа са младежи на възраст до 29 години.
Новорегистрираните безработни през юни са 159 души. През месеца на работа са постъпили 205 човека. От тях на т. нар. първичен пазар на труда – 116, по програми – 86 /56 по програма „Сигурност” и 30 болногледачи/ и по мерки за заетост – трима.
Поради неявяване са отпаднали от регистрация в Бюрото по труда общо 94 души.

Евгения Попова

Leave a Reply