Новини, Шарен свят

Без работа са 2949 души

През март в Самоков регистрираните безработни са 2949 – 18.9 % от икономически активното население, сочат официални данни на Бюрото по труда от 19 април.
Подобно бе равнището на безработица в общината и през предходния месец февруари.
Т. нар. входящ поток безработни възлиза на 261 души, от които 223 са новорегистрирани, а 38 са с възстановена регистрация.
Изходящия поток обхваща 251 човека. През март работа са си намерили 32 души, от които на първичния пазар на труда – 26 и 6 по програми за заетост. Останалите 229 човека от изходящия поток са отпаднали от регистрация по различни причини, поясниха от бюрото.
Обявените свободни места през месеца пък са били всичко 45.
Съотношението жени:мъже сред безработните е 49,5:50,5 %.
28 % от хората без работа са младежи на възраст до 29 години. Над 50 години са 23 % от безработните.
Тревожно е, че една трета от регистрираните хора без работа са със средно образование, а 132 души са висшисти.
Равнището на безработица за страната – 11,5 %, продължава да е значително по-ниско от показателя за нашия район.

Евгения Попова

Leave a Reply