Новини, Шарен свят

Без работа са 3221 души

По официални данни от Бюрото по труда безработните през юли са 3221 човека. В сравнение с юни безработните са по-малко, но с незабележимите 0.04 %.
В сравнение със средния показател за страната безработицата при нас продължава да бъде двойно по-висока.
Нарастват жените без работа – те са вече 54.5 %. Най-голяма част от безработните пък са с начално или дори без никакво образование. Вероятно част от тях се трудят в т. нар. сива икономика. Безработни са и 1131 души със средно образование, както и доста висшисти. Малка светлинка в тунела е леко повишената трудова заетост при младежите до 29 г., където безработицата е спаднала на 21 %.
През юли са започнали работа 168 човека, от които 135 на първичния пазар на труда, а 33 по програми за заетост, главно по проект „Подкрепа за заетост“. 54 души са отпаднали от регистрация, а 160 са новорегистрираните.
От Бюрото по труда допълниха, че в момента Министерството на труда и социалната политика разработва програма, чиято цел е да се подпомогнат безработните на възраст над 50 години. В района ни те сега са към 26 %.

Leave a Reply