Новини, Политика, Шарен свят

“Бекастрой” с най-изгодна оферта за асфалтирането на улици

Снимка: архив

Фирма “Бекастрой” е предложила най-ниска цена за извършване на строително-монтажните работи при основния и текущ ремонт на улиците и пътищата в града, Боровец и района, стана ясно при отваряне на ценовите оферти на дружествата, които участват в процедурата за обществена поръчка, обявена от Общината.
Офертите бяха отворени и разгледани на 22 юни от комисия с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция “Териториално-селищно устройство и европейски програми” в Общината.
“Бекастрой” ЕАД бе класирана на първо място и по техническа обезпеченост. Освен това останалите две фирми-кандидатки за поръчката – “ГБС – инфраструктурно строителство” и консорциум “Самоков 2012”, не са представили в документацията си трудовите договори на работниците, доказващи, че поне 20 % от тях са жители на общината, което е едно от изискванията.
Поръчката е на обща стойност 1,1 млн. лв. с включен ДДС. Предвидената сума за основен ремонт на улици в Самоков и селата е до 354 хил. лв. с ДДС, за текущ ремонта на улици в града и Боровец – 562 хил. и за основен ремонт на четвъртокласната общинска пътна мрежа /пътищата между селата/ – 182 хил. лв.

1 Comment

  1. RoadRunner

    Поредният цирк! “Бекастрой” ЕАД технически по-добре обезпечени от ГБС-ИС ?! Колко инженери и строителни техници има на работа в “Бекастрой” за разлика от ГБС? Същото това ГБС-ИС, което прави кръстовището при Телевизионна кула, южната дъга на околовръстното на София и още един куп знакови обекти сравнени с нашите самоковски мърлячи… Хайде погледнете снимката и открийте колко пропуска са допуснати при обработката на тази кръпка, защото аз виждам поне 4 технологични пропуска. Нищо, всички самоковци ще продължим да си трошим колите по “професионално” изпълнените им обекти. Хайде със здраве!

Leave a Reply