Новини, Шарен свят

„Бекастрой” ще продължи вероятно да чисти Самоков

На третия етап на процедурата по обществената поръчка за събирането и извозването на сметта в общината остана само една фирма–кандидат: „Бекастрой”.
Преди това другият първоначално допуснат кандидат – консорциум „Евроимпекс”, бе отстранен, тъй като комисията с председател инж. Евелина Перфанова, директор на дирекция в Общината, прецени, че консорциумът няма необходимите технически възможности, за да се справи с изискващите се дейности.
От комисията казаха, че в определения от закона срок ще изготвят и протокол за класирането. След изтичане на регламентирания срок за обжалване със спечелилата поръчката фирма ще бъде сключен договор за срок от 5 години.
Спечелилата фирма трябва да поддържа чистотата на териториите за обществено ползване, да се грижи за общинските пътища, включително за т. нар. четвъртокласна пътна мрежа, както и за улиците в Самоков, Боровец и селата от района. Фирмата ще поддържа и стопанисва сметището в м. Катранджия, неин ангажимент ще бъде и ликвидирането на нерегламентираните сметища по места.

Leave a Reply