Новини, Шарен свят

„Бекастрой” ще търси полезни изкопаеми в Попови егреци

Правителството одобри издаването на разрешение за проучване на възможностите за добив на подземни богатства в местността Попови егреци, на границата между Самоковска и Радомирска община.
Разрешението е за „Бекастрой” ЕАД. Там ще се търсят метални полезни изкопаеми.
Самото разрешение важи за срок от 3 години. Определени са и инвестициите на дружеството. Фирмата ще вложи и средства за опазване на околната среда и рекултивация на терените.

Leave a Reply