Култура, Новини

Библиотекарите черпят опит от Испания

В Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” пред 23 колеги от читалищните библиотеки в общината гл. библиотекар Албена Ихтиманска и колежките й Марлена Станоева и Милена Бичакова представиха добрите практика в общо 6 общински библиотеки на Барселона, Испания. Трите пратенички на Самоков са участвали в първото обучение по проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки”, финансиран по програма „Еразъм+”.
Събралите се бяха запознати с мрежата от библиотеки в областта Каталуния, с тяхното финансиране и администриране, със стратегията за развитие на библиотеките /изготвена от Библиотечния консорциум на Каталуния/, със съвременните тенденции в управлението, предимствата на кооперацията и координирането, предоставянето на нови услуги. Функционалността на сградите и вътрешната подредба и оформление пък са едни от важните фактори за припознаването на барселонските библиотеки като трето място по важност след работата и дома.
Проектът е с продължителност 1 година и се изпълнява от фондация „Глобални библиотеки – България“ в партньорство със 7 общински библиотеки – от Асеновград, Димитровград, Исперих, Карлово, Казанлък, Котел и Самоков, участници в консорциума „Модерна библиотека”.

Leave a Reply