Новини, Шарен свят

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” започна работа по проект на тема „В библиотеката – отвсякъде и по всяко време”. Проектът се осъществява с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на Договор РД 11-00-338/20.12.2017 г. с Министерството на културата. Партньори са Народно читалище „Христо Ботев-1928” в Говедарци и Народно читалище „Христо Ботев-1903” в Радуил.
Основната цел на проекта е да се повиши обществената осведоменост за дейността и услугите на общинската библиотека и читалищните библиотеки в общината и да се разшири достъпът до културното наследство чрез изграждане на уебсайт на библиотеката.
Дейностите по проекта са насочени към придобиване на нови знания и умения от библиотечните и читалищните специалисти за работа със специализиран уеб софтуер, онлайн маркетинг и създаване на текстове; постоянен достъп до вече съществуващи в библиотеката бази данни – електронен каталог, каталог на периодичните издания, каталог на статиите, персоналии и пълнотекстови документи от местния периодичен печат; популяризиране на уникални документи с краеведско съдържание сред местната общност; създаване на база данни за дейността и събитията, които осъществяват читалищните библиотеки в селата на община Самоков.
Проектът предвижда изграждането на уебсайт и обучение на библиотечни и читалищни специалисти по онлайн маркетинг и създаване на текстове, както и за работа със специализиран уеб софтуер.
Самият проект е с продължителност 7 месеца – от 1 април до 20 окстомври 2018 г.
Планираните разходи по проекта са 5447 лв., от които 4530 лв. са безвъзмездно финансиране.

Leave a Reply