Новини, Шарен свят

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”

Общинската библиотека „Паисий Хилендарски” започна работа по проект „Активни потребители”. Проектът се осъществява с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот” /сесия 2/, в изпълнение на договор /РД11-00-115/24.06.2016 г./ с Министерството на културата. Партньори са читалищата „Христо Ботев-1928” в Говедарци и „Христо Ботев-1926” в Райово.
Основната цел е да се формира активна потребителска позиция на пазара чрез иновативни подходи у деца в неравностойно положение. Стремежът е да се култивират навици за отговорно отношение към парите и умения за разумното им харчене, запознаване с източниците на приходи и разходи в семейството и повишаване на информираността за правата и задълженията на потребителите. Библиотечни, читалищни специалисти и деца ще бъдат обучени чрез финансови игри и организиране на работилници.
Проектът е с продължителност от 5 месеца – от 1 декември 2016 г. до 30 април 2017 г. Планираните разходи са 4628 лв., като от тях 3808 лв. представляват безвъзмездно финансиране.

Leave a Reply